Business Model Canvas »

ابزار :بوم مدل کسب و کار

ابزار :بوم مدل کسب و کار

بنیاد پرش دسامبر 31, 2014 2

بوم مدل کسب و کار یا  Business Model Canvas   بوم مدل کسب و کار ابزار ساده تصویری و در عین حال بسیار قدرتمند است که ۹ بخش سازنده‌ی مدل‌کسب و کار را توصیف

بیشتر بخوانید »