3D print »

چند وظیفه ای را کنار بگذارید، سعی کنید تک وظیفه ای شوید

چند وظیفه ای را کنار بگذارید، سعی کنید تک وظیفه ای شوید

محسن مولایی نسب اکتبر 17, 2015 0

در یک سخنرانی کوتاه پائولوکاردینی درباره چند وظیفه ای امروزه ما سخن می گوید و کارائی چندگانه ما را زیر سوال می برد و آن را به تک وظیفه ای بودن سوق می دهد. او

بیشتر بخوانید »