کانبان فعالیت ها »

ابزار:کانبان مدیریت فعالیت ها

ابزار:کانبان مدیریت فعالیت ها

محسن آگوست 15, 2015 0

اگرچه این روزها انواع مختلف ابزار های  بر خط مدیریت فعالیت ها وجود دارند که نمونه های خبی مثل ترلو ،تسکولو و غیره رو میتونیم  نام ببریم اما داشتن یک برد بزرگ و مناسب

بیشتر بخوانید »