کارگاه های کسب و کار »

راه اندازی ساختمان جدید شتاب دهنده پرش

محسن ژانویه 2, 2015 3

واحد روابط عمومی بنیاد پرش بنیاد پرش در جهت توسعه فعالیت های خود و ایجاد امکانات زیر ساختی مناسب برای جذب هسته های کسب و کار اقدام به راه اندازی ساختمان جدید خود در

بیشتر بخوانید »