پیشرفت »

ماهنامه سرآمد

ماهنامه سرآمد

محسن مولایی نسب اکتبر 6, 2015 0

ماهنامه سرآمد، ماهنامه خبری، علمی / آموزشی، تحلیلی است که توسط بنیاد ملی نخبگان چاپ و منتشر می شود. گزیده ای از عنواین شماره مهر ماه ماهنامه سرآمد: چگونه ظرفیت های علمی منجر به

بیشتر بخوانید »
5 رمز انتقاد موثر

5 رمز انتقاد موثر

محسن آوریل 8, 2015 1

محسن مولایی نسب نقد به معنی جدا کردن سره از ناسره و در ادبیات، ظاهر ساختن عیوب یا محاسن کلام و در اصطلاح اجتماعی، بررسی رفتارهای انسانی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت افراد

بیشتر بخوانید »