پویان مبتهج »

نقش انتقال تفكر كارآفريني در آموزش دانش آموزان در جهت گيري تحصيلي

نقش انتقال تفكر كارآفريني در آموزش دانش آموزان در جهت گيري تحصيلي

محسن نوامبر 28, 2015 0

پويان مبتهج كارشناس اقتصادي دانش آموخته دانشگاه چالمرز آموزش و پرورش يكي از مهم ترين اركان رشد و آموزش دانش آموزان و نوجوانان به حساب مي ايد. خانه دوم دانش آموزان براي كسب مهارت

بیشتر بخوانید »