پایان نامه »

انتشار اولویت های تحقیقاتی مورد حمایت بنیادپرش

محسن فوریه 3, 2015 2

اولویت های تحقیقاتی مورد حمایت بنیادپرش با توجه به نیاز مبرم اکوسیستم کارآفرینی ایران به تحقیقات و پژوهش های کاربردی حوزه کارآفرینی  بنیاد پرش اقدام به تدوین و اجرای طرح حمایت از پایان نامه

بیشتر بخوانید »