نقد »

5 رمز انتقاد موثر

5 رمز انتقاد موثر

محسن آوریل 8, 2015 1

محسن مولایی نسب نقد به معنی جدا کردن سره از ناسره و در ادبیات، ظاهر ساختن عیوب یا محاسن کلام و در اصطلاح اجتماعی، بررسی رفتارهای انسانی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت افراد

بیشتر بخوانید »