ناصر غانم زاده »

رویداد ماشین استارتاپ ناب شیراز

رویداد ماشین استارتاپ ناب شیراز

بنیاد پرش آوریل 22, 2015 0

گزارش تحلیلی رویداد ماشین استارتاپ ناب شیراز آیا واقعا لین استارتاپ ماشین میتواند در توسعه اکوسیستم کارآفرینی ایران موثر باشد ؟ محسن مولایی نسب اشاره :  در سال های اخیر و با بالا گرفتن

بیشتر بخوانید »