مدیریت انتظارات »

آیا مدیریت انتظارات بزرگترین چالش شماست؟

آیا مدیریت انتظارات بزرگترین چالش شماست؟

محسن مولایی نسب سپتامبر 5, 2015 0

Rick Gibson می گوید که چطور مدیریت انتظارات در شرکت هایی با رشد سریع می تواند چالش برانگیزترین پدیده باشد

بیشتر بخوانید »