فرزندان کارآفرین »

نقش خانواده در بروز رفتار کارآفرینانه

نقش خانواده در بروز رفتار کارآفرینانه

محسن اکتبر 5, 2015 0

خانواده , این واحد به ظاهرکوچک اجتماعی از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هرجامعه به شمارمی رود. در واقع هرخانواده را باید خشت بنای جامعه دانسته و مهد پرورش فکر و اندیشه و

بیشتر بخوانید »