عراق »

فرماندهی کسب و کار به سبک سرلشکر قاسم سلیمانی

فرماندهی کسب و کار به سبک سرلشکر قاسم سلیمانی

محسن مارس 23, 2015 4

محسن مولایی نسب اشاره : نام  قاسم سلیمانی  را به احتمال زیاد از رسانه های مختلف شنیده اید . فردی که با فرماندهی مدبرانه و حرفه ای خود موفقیت های زیادی کسب کرده تا

بیشتر بخوانید »