سرمایه گذاری خطرپذیر »

ابزار:بوم ارزیابی و توسعه فروش

ابزار:بوم ارزیابی و توسعه فروش

محسن جولای 13, 2015 0

تالیف و تولید: محسن مولایی نسب هدف تمام شركتهای انتفاعی، افزایش فروش سودآور از طریق ارضای نیازها و خواسته های بازار و مصرف كنندگان در بلندمدت است. عملیات فروش در رسیدن به این هدف

بیشتر بخوانید »

انتشار اولویت های تحقیقاتی مورد حمایت بنیادپرش

محسن فوریه 3, 2015 2

اولویت های تحقیقاتی مورد حمایت بنیادپرش با توجه به نیاز مبرم اکوسیستم کارآفرینی ایران به تحقیقات و پژوهش های کاربردی حوزه کارآفرینی  بنیاد پرش اقدام به تدوین و اجرای طرح حمایت از پایان نامه

بیشتر بخوانید »