رویداد »

ابزار : بوم مدیریت رویداد

ابزار : بوم مدیریت رویداد

محسن جولای 3, 2015 0

رویداد های مختلف به عنوان بخشی از برنامه اجرایی کسب و کارها میباشند.رویداد هایی مانند کارگاهها ،نمایشگاهها ، دوره های آموزشی و غیره این رویداد ها به عنوان یکی از کانال های ارتباطی و بازاریابی

بیشتر بخوانید »