رها کردن سبد خرید تجربه مشتری »

چطور با بهبود تجربه مشتری فروش را افزایش دهیم ؟

چطور با بهبود تجربه مشتری فروش را افزایش دهیم ؟

محسن اکتبر 19, 2015 0

اشاره : نرخ سبد های رها شده در تجارت الکترونیک یکی از شاخص های مهم است . این شاخص نشان میدهد که چه تعداداز خرید ها به مرحله نهایی نرسیده اند. با بررسی تجربه

بیشتر بخوانید »