دستغیب نماینده شیراز »

برگزاری نشست کارآفرینی شیراز

برگزاری نشست کارآفرینی شیراز

محسن آوریل 14, 2015 0

رویداد اولین نشست کارآفرینی  شیراز با هدف  ایجاد فرصت  تعامل مبتنی بین افراد و گروههای فعال در اکوسیستم کارآفرینی،معرفی روندها در اکوسیستم جهانی ،منطقه ای و محلی ،ارائه پیش بینی ها و نظرات در

بیشتر بخوانید »