جلسه ارائه ایده »

7 اشتباه  رایج در ارائه ایده

7 اشتباه  رایج در ارائه ایده

محسن سپتامبر 5, 2015 0

محسن مولایی نسب آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چطور میتوان با یک ارائه مناسب نظر سرمایه گذاران را به ایده جلب کرد ؟ آیا فکر کرده اید چطور

بیشتر بخوانید »