ثروت آفرینی »

“بله گویی ” بیماری کارآفرینان شکست خورده

محسن فوریه 1, 2015 0

 “بله گویی ” بیماری کارآفرینان شکست خورده محسن مولایی نسب  اشاره :  همه ما چه کارآفرین باشیم و چه نباشیم،  با موقعیت های خیلی زیادی مواجه شده ایم که درآن بر اثر یک رودربایستی

بیشتر بخوانید »

راه اندازی ساختمان جدید شتاب دهنده پرش

محسن ژانویه 2, 2015 3

واحد روابط عمومی بنیاد پرش بنیاد پرش در جهت توسعه فعالیت های خود و ایجاد امکانات زیر ساختی مناسب برای جذب هسته های کسب و کار اقدام به راه اندازی ساختمان جدید خود در

بیشتر بخوانید »