تیم سازی در قرن بیست و یکم »

معرفی کتاب تیم سازی در قرن بیست و یکم

معرفی کتاب تیم سازی در قرن بیست و یکم

محسن مولایی نسب سپتامبر 20, 2015 0

کتاب تیم سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) نوشته دکتر علی رضائیان خلاصه ای از پیشگفتار امروزه تیم و تیم کاری واژه های متداولی در حلقه های مدیریتی است. فکر

بیشتر بخوانید »