برنامه ریزی پیشرفت فردی »

برنامه ریزی برای پیشرفت فردی  (PDP ) ابزاری برای شروع فرآیند کارآفرینی

برنامه ریزی برای پیشرفت فردی  (PDP ) ابزاری برای شروع فرآیند کارآفرینی

محسن نوامبر 25, 2014 1

محسن مولایی نسب  اشاره: توسعه دانش و مهارت در زمینه  مورد علاقه و یا زمینه پایه بر اساس نیاز ها یکی از اصلی ترین گام ها برای شروع فرایند کارآفرینی است . در حقیقت

بیشتر بخوانید »