انتخاب ایده »

ابزار : بوم تحلیل ایده

ابزار : بوم تحلیل ایده

محسن جولای 3, 2015 0

بسیاری از صاحبان ایده  هر روز با تعداد زیادی ایده از خواب بیدار میشوند .اما آیا همه این ایده ها عملی است ؟ در نگاه اول شاید به نظر برسد که ایده شما عالی

بیشتر بخوانید »