استارتاپ اسپارک »

گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (جمع بندی و تحلیل)

گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (جمع بندی و تحلیل)

محسن مولایی نسب ژوئن 20, 2015 0

در سری مقالات آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران به آسیب شناسی استارتاپ ویکند، ماشین استارتاپ ناب، استارتاپ گرایند، همفکر و استارتاپ اسپارک پرداختیم، حال وقت آن رسیده که به یک جمع بندی برسیم.

بیشتر بخوانید »
گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (استارتاپ اسپارک)

گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (استارتاپ اسپارک)

محسن مولایی نسب ژوئن 15, 2015 0

در سری مقالات آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران تاکنون به آسیب شناسی استارتاپ ویکند، ماشین استارتاپ ناب، استارتاپ گرایند و همفکر پرداخته شد، در آخرین آسیب شناسی قصد داریم به آسیب شناسی استارتاپ اسپارک بپردازیم، با ما همراه باشید. استارتاپ اسپارک

بیشتر بخوانید »
گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (همفکر)

گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (همفکر)

محسن مولایی نسب ژوئن 14, 2015 0

در سری مقالات آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران به آسیب شناسی استارتاپ ویکند، ماشین استارتاپ ناب و استارتاپ گرایند پرداختیم و امروز به آسیب شناسی همفکر خواهیم پرداخت، همچون گذشته از شما می خواهم با ما

بیشتر بخوانید »
گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (استارتاپ گرایند)

گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (استارتاپ گرایند)

محسن مولایی نسب ژوئن 8, 2015 0

در این مقاله از سری مقالات آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران بعد از آسیب شناسی استارتاپ ویکند و ماشین استارتاپ ناب قصد داریم به آسیب شناسی رویداد استارتاپ گرایند بپردازیم، پس با ما

بیشتر بخوانید »
گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (ماشین استارتاپ ناب)

گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (ماشین استارتاپ ناب)

محسن مولایی نسب ژوئن 7, 2015 0

در بخش قبلی آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران به آسیب شناسی رویداد استارتاپ ویکند پرداخته شد و در ادامه با آسیب شناسی رویداد ماشین استارتاپ ناب با ما همراه باشید. ماشین استارتاپ ناب معرفی رویداد

بیشتر بخوانید »
گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (استارتاپ ویکند)

گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (استارتاپ ویکند)

محسن مولایی نسب ژوئن 6, 2015 0

در بخش آغازین آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران به توضیح درباره مدل مورد استفاده و مفاهیم آن پرداختیم. چنانچه مطلب قبل را مطالعه نکردید توصیه می کنم ابتدا گذری بر آن

بیشتر بخوانید »
گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (مقدمه،مدل،مفاهیم)

گزارش آسیب شناسی رویدادهای حوزه استارتاپ ها در ایران (مقدمه،مدل،مفاهیم)

محسن مولایی نسب ژوئن 1, 2015 0

1- مقدمه طی سال های اخیر رویداد های متعددی در ایران  در حال برگزاری است . این رویداد ها با توجه به علاقه عمومی به حوزه راه اندازی کسب و کار های نوپا و

بیشتر بخوانید »