آلمان »

احیای دوباره روابط اقتصادی آلمان و ایران

احیای دوباره روابط اقتصادی آلمان و ایران

بنیاد پرش آگوست 3, 2015 0

آلمان بنا را بر این گذاشته است که می‌تواند پس از توافقنامه وین حجم صادرات خود به ایران را در عرض چهار سال چهار برابر کند.  این بخشی از صحبت های دانیل برن‌بک، رئیس اتاق

بیشتر بخوانید »