گزارش کارگاه تدوین طرح کسب و کار بنیاد پرش

محسن 9 فوریه 2015 0

روابط عمومی بنیاد پرش : در ادامه سلسله کارگاههای توسعه اکوسیستم و مهارت های کارآفرینی که توسط بنیاد پرش برنامه ریزی و اجرا میشود. در تاریخ 20 بهمن ماه 1393 و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارگاه عملی آموزش تدوین کسب و کار  برگزار گردید . در طی این کارگاه مفاهیم اصلی یک طرح تجاری ، ویژگی های  یک طرح کسب و کار موفق و ساختار آن معرفی گردید . در این کارگاه در سه بخش عملی تدوین چشم انداز بر مبنای ارزش های مدل کسب و کار ، تدوین بیانیه ماموریت بر اساس شاخص ها و توانمندی ها و اهداف و تدوین خلاصه مدیریتی به همراه مثال های عملی  تمرین گردید.

 کارگاه شماره 4 شیراز

کارگاه شماره 4 شیراز

 مربی این کارگاه آقای محسن مولایی نسب بنیانگذار بنیاد پرش بود که در پاسخ سوالی مبنی بر دلیل برگزاری این کارگاه  گفت :طرح کسب و کار در ایران و مراکز رشد به دلیل ماهیت غیر حرفه ای این مراکز به صورت خیلی سطحی بررسی  میشود و همین مورد و عدم نظارت بر  تدوین و اجرای طرح کسب و کار عملی و موفق موجب شکست اغلب شرکت های فعال در  مراکز رشد و پارک های فناوری و همچنین موجب شکست کارآفرینان نوپا و از بین رفتن سرمایه ها میگردد. بنیاد پرش با درک این نیاز و  توجه به گام های لازم برای رسیدن به آمادگی برای تدوین یک طرح کسب و کار دقیق و اجرایی اقدام به برگزاری این کارگاه بعد از کارگاههای ،تحلیل SWOT ،ایده تا ارزش و مدل کسب و کار نموده است . بر اساس آموزه های کارگاههای قبلی شرکت کنندگان درک درستی از  ماهیت یک طرح کسب و کار (BP) می یابند و با این درک صحیح میتوانند اقدام به تدوین آن کنند .در ادامه این کارگاه مباحث مربوط به تحلیل نیاز ، تحلیل بازار و راهبرد های بازر در طرح های کسب و کار بررسی گردید .

بنیانگذار بنیاد پرش در پایان خبر از راه اندازی جلسات نقد و نمایش فیلم با موضوع کارآفرینی  در شیراز و شعب بنیاد پرش داد .

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.