کارگاه سفر به آینده

محسن 11 نوامبر 2014 1

مشکلی که ما به دنبال ارائه راه حل برای آن هستیم

جامعه ایران در سال های متمادی همواره از عدم خلق ارزش در بخش های مختلف خود رنج برده است و در اغلب موارد مصرف کننده ارزش های تولید شده در جوامع دیگر بوده است . فر ایند خلق ارزش  مبتنی بر نوآوری است و این نوآوری از توانمندی های افراد و سازمان های متشکل از افراد متخصص جامعه  سرچشمه میگیرد . عدم خلق ارزش در جامعه ایران نشان دهنده نوعی اشکال در فرایند ارزش آفرینی است .سوال اساسی این است چرا با وجود نیرو های متخصص و تحصیل کرده در ایران این فرایند با مشکل مواجه است .

پاسخ را میتوان در  عدم شناخت صحیح این  افراد از توانمندی ها و ضعف ها و همچنین عدم شناخت و استفاده از محیط و عدم توانایی این گروه در برنامه ریزی برای عبور از مشکلات و بهره گیری از محیط  جستجو کرد .

ارزش آفرینی  به عنوان عامل کلیدی رشد وتوسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است. بسیاری از کشورها با توسعه برنامه آموزشی در حوزه توسعه شناخت های درونی و محیطی  موفقیت های چشمگیری در عرصه های اقتصادی دست یافته اند. پرورش وتوسعه توانایی های  ارزش آفرینان باعث توسعه فرهنگ خلق ارزش و نوآوری  میشود این امر عامل بسیار مهم وسرنوشت سازی در تولید ثروت، توسعه فناوری واشتغال مولد است.

راه حل های پیشنهادی

 • برنامه پرش توسعه یک رویکرد جامع جهت  ترویج   شناخت سیستمی و دقیق و مستمر در بین  دانشجویان ،دانش اموختگان و علاقه مندان به حوزه ارزش آفرینی در ایران  با توجه به ساختار و واقعیت های تجاری محیط ایران است.این رویکرد شامل  ارائه خدمات توسعه  فردی  نیز میباشد.
 • بر اساس متد پرش   در ابتدا، افراد علاقه مند  برای پیوستن به برنامه شناخت و توسعه مهارت های فردی   تحت آموزش های افزایش آگاهی و  توانمند سازی قرار میگیرند.
 • مربیان پرش سعی خواهند کرد تا راهبرد های لازم برای شناخت ویژگی های  درونی و محیط بیرونی   را با استفاده از مدل های مناسب  و تکیه بر تجربه های موفقیت و شکست به روز  برای  افراد  تحت آموزش تشریح نمایند .

مباحثی که مطرح میشود

 • شناخت خود
 • شناخت محیط
 • ارزیابی همزمان خود و محیط
 • تدوین و شناسایی راهبرد ها
 • برنامه ریزی توسعه فردی و گروهی

تاثیر مورد انتظار

 • ایجاد توان بررسی و تحلیل شخصی و گروهی در افراد در به=عد فردی و محیطی
 • توسعه توان برنامه ریزی توسعه مهارت های فردی متناسب با اهداف راهبردی افراد
 • کمک به بهره برداری از  توانمندی ها و فرصت های محیطی برای غلبه بر نقاط ضعف و کاهش تهدیدات محیطی

چطور این طرح موفق خواهد شد

 • پیگیری برنامه های  ارزیابی شخصی و محیطی به صورت مستمر و اصلاح راهبرد ها به صورت مستمر
 • استفاده دقیق از ابزار ها و ایجاد ابزار های نوین و شخصی شده برای استفاده در راستای  بهره گیری از آموزش ها
 • ابزارهای مناسب و آموزش های کافی در اختیار جامعه هدف این آموزش ها قرار خواهد گرفت تا با استفاده از آن بتوانند فعالیت خود را مدیریت و پیگیری نمایند .

یک دیدگاه »

 1. رستم یادگاری 8 ژانویه 2015 در 10:33 ب.ظ -

  سلام و سپاس

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.