چطور ایده یک محصول جدید را به صورت ناب ارزیابی کنیم ؟

محسن 23 آوریل 2015 0

بخش اول

محسن مولایی نسب

اشاره :

رویداد لین استارتاپ ماشین بهانه ای شد برای نوشتن این مطلب . در حقیقت این رویداد یک روش اجرایی است برای اعتبار سنجی یک ایده در فرایند توسعه محصول جدید(NPD) .

download (5)

فرایندی که روشهای مختلف و فرایند های مختلفی برای آن پیشنهاد شده است . لین استارتاپ در حقیقت یک متدولوژی برای سنجش و ارزیابی ایده از نظر بازار و مشتری است .

ایده های زیادی ممکن است به ذهن شما برسند اما آیا تمام ایده ها قابلیت تجاری شدن دارند ؟ سنجش دقیق اینکه ایده شما مشتری دارد یا نه گام مهمی در موفقیت محصولی است که از آن ایده تولید میشود .در تیم های توسعه محصول جدید در گام اول ایده های زیادی تولید میشود .این ایده ها بر اساس معیار های مشخصی از جمله شمتریان ، معیار های مالی ف معیار ذینفعان و معیار های تیم اجرایی غربال میشوند .

پس از تصفیه ایده ها باید آنها را به مفهوم هاي محصول تبدیل نمود. تشخیص بین ایده محصول ، مفهوم محصول و تصویر یا ذهنیت محصول اهمیت بسیاري دارد . درحقیقت ایده ي محصول ، تصور درباره محصولی است که تیم توسعه محصول  فکر می کند می تواند به بازار عرضه کند. مفهوم محصول ، شرح دقیقی در مورد ایده مزبور است که با عباراتی قابل فهم براي مشتریان بیان می شود . تصویر یا ذهنیت محصول ، تجسم و برداشتی است که مصرف کنندگان از محصول دارند.

ادامه دارد …

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.