نقش انتقال تفكر كارآفريني در آموزش دانش آموزان در جهت گيري تحصيلي

محسن 28 نوامبر 2015 0

پويان مبتهج

كارشناس اقتصادي

دانش آموخته دانشگاه چالمرز

آموزش و پرورش يكي از مهم ترين اركان رشد و آموزش دانش آموزان و نوجوانان به حساب مي ايد. خانه دوم دانش آموزان براي كسب مهارت هاي اجتماعي، دانش علمي و شناخت علا قه مندي هاي كاري براي انتخاب مسير اينده تحصيلات دانشگاهي،  مدارس به حساب مي ايند. جهت گيري صحيح تحصيلي نقش مهمي در انتخاب مسير شغلي و بهبود برايند اقتصادي دانش پژوهان بعد از فراغت از تحصيل دارد.

يكي از موارد قابل تأمل در آموزش دانش آموزان انتقال دانش ميداني از مفاهيم كسب و كار ، اهميت كارآفريني و ايجاد كار گاه هاي آموزشي تخصصي براي ارزيابي علا قه مندي دانش آموزان به رشته هاي مختلف تحصيلي براي جهت گيري هر چه دقيق تر تحصيلي در اينده مي باشد.

 تجربه نشان داده است كه قدرت يادگيري براي نهادينه شدن مفاهيم مختلف آموزشي در ميان دانش آموزان بسيار بالا تر از مقاطع ديگر تحصيلي مي باشد. از طرف ديگر تفكر كارآفريني كه به معني انتقال دانش كارآفريني براي ايجاد بنگاه هاي اقتصادي نو پا و عموما دانش بنيان نياز به نهادينه شدن در ساختار ذهني جوانان براي پياده سازي دارد. اين جوانان متخصص و فارغ التحصيل رشته هاي مختلف دانشگاهي معمولا جهت گيري آموزشي و نقش افريني اجتماعي را در دوران تحصيل در مدارس آموخته اند لذا نهادينه كردن يك مفهوم آموزشي نياز به سرمايه گذاري زماني و آموزشي در همان دوران نوجواني و دانش اموزي را دارد.

آموزش و پرورش به عنوان ركن اصلي آموزشي اين دانش آموزان ميتواند با سياست گذاري كلان در بخش آموزش دانش كارآفريني نقش بسزايي در ايجاد انگيزه در دانش آموزان در همان سنين پايين تحصيل براي ايجاد شغل و بنگاه اقتصادي در اينده بعد از فراغت از تحصيل ایفا کند . اين دانش آموزان با كسب مفاهيم اوليه كسب و كار در مدارس و شركت در مجامع طراحي شده براي انتقال تجربيات كار افرينان موفق و جوان داراي نگرش كارآفريني شده و جهت گيري تحصيلي خود را بر اين اساس برنامه ريزي خواهند كرد. لذا داشتن هدف مشخص در اين جوانان  براي بعد از فراغت از تحصيل كمك شاياني به رشد اقتصادي كشور از طريق بنگاه ها ي اقتصادي نو پا توسط همين متخصصان جوان مي كند.

در اين راستا برنامه هاي تخصصي و همكاري با مراكز شتابدهي در جهت اشنايي دانش آموزان با مفاهيم مدل هاي كسب و كار ، اقتصاد كارآفريني ، كارگاه ها و همايش ها و رويداد هاي آموزشي براي ايجاد بستر هم انديشي و پياده سازي پروژه هاي دانش اموزي در راستاي ايجاد بنگاه هاي نو پا در مدارس كمك شاياني به تحقق اهداف كارآفريني ميكند

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.