معرفی کتاب 21 رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته

محسن مولایی نسب 4 اکتبر 2015 0
در کتاب 21 رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته، 21 قانون ساده و موثر با کاربرد کاملا آسان برای رسیدن به موفقیت مالی و… آورده شده.
قوانین براساس پژوهش های کامل و مصاحبه با هزاران میلیونر خودساخته به دست آمده.

در ابتدای کتاب قانون “علت و معلول” بیان شده، قانونی ساده و بسیار کاربردی. این قانون بیان می کند که برای هر علتی معلوی ویژه ای وجود دارد. برای هر عملی، عکس العملی است. این قانون می گوید که موفقیت تصادفی نیست.

موفقیت مالی نتیجه انجام کارهای معین و مسلم است که بارها و بارها باید انجام دهید تا زمانی که نتیجه ای دلخواه بدست آورید.

21 رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته

قانون “علت و معلول” همچنین با سادگی بیان می کند که اگر شما آنچه را انجام دهید که مردم موفق انجام داده اند، شما هم به نتیجه ای مشابه افراد موفق دست پیدا می کنید.

برای موفقیت میلیونرهای خودساخته 21 رمز وجود دارد و هرکدام از اینها برای رسید به استقلال مالی شما واجب الاجرا هستند. فقدان یکی از این فاکتورها به تنهایی می تواند فرصت هایی چون تندرستی، شادابی و خوشبختی را برای شما کم کند. نکته ای که وجود دارد این است که تمامی این قواعد را می توان با تمرین و تکرار همچون اعمال دیگر نظیر رانندگی یا دوچرخه سواری یادگرفت و هیچ محدودیتی بجز محدودیت هایی که خودتان آنها را ایجاد می کنید وجود ندارد.

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.