معرفی کتاب 17 اصل کار تیمی

محسن مولایی نسب 13 سپتامبر 2015 0
کتاب 17 اصل کار تیمی اثر جان ماکسول به ترجمه مهدی قراچه داغی است که توسط انتشارات تهران به چاپ رسیده. این کتاب می گوید تا چه کار کنیم که هر تیمی ما را بخواهد.

کتاب 17 اصل کار تیمی

در یک تیم هر قدر هم که بازیکنان خوب باشند، به هر حال امکان باخت وجود دارد، اما بدون بازیکنان خوب بردن محال است.
بدون بازیکنان عالی نمی توان تیمی عالی ساخت. با این حساب از کجا می توان بازیکنان خوبی پیدا کرد؟ یا چگونه می توانیم از خودمان بازیکن بهتری بسازیم؟
شما با رعایت اصول پیشنهادی کتاب می توانید از خود کسی بسازید که همه خواهان به کارگیری او باشند.

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.