تینا سیلیگ و فرصت های کارآفرینی (قسمت سوم)

محسن مولایی نسب 13 جولای 2015 0
 

در ادامه قسمت های قبل، در این قسمت پروفسور تیناسیلیگ درباره نو ارزش آفرینی(کارآفرینی) می گوید، این که نو ارزش آفرینی بیش از چیزی است که ما تصور می کنیم و چیزی که ما می بینیم، تنها نوک کوه یخ است و چیزهای بسیار دیگری برای انجام دادن نیاز است.

یکی از ملزومات کارآفرین خوب بودن توانایی ایجاد شانس خود را داشتن است.

پروفسور تینا سیلیگ تعریف می کند که چگونه توانست برای خود شانس بیافریند.

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.