تمرین شماره 3 :تدوین بیانیه ماموریت

محسن 16 فوریه 2015 0

 تمرین شماره 3

 تدوین بیانیه ماموريت (Mission )

 ماموريت یک کسب و کار  در حقیقت همان فلسفه وجودي  است . ماموريت شما بيان مي‌دارد كه چگونه مي خواهید رقابت کنید  و براي مشتريان خود ارزش خلق نمايد. در حقیقت تا شما به خوبی ارزش ها را خلق نکرده باشید و انها را نشناسید و در ضمن  مشتریان خود را دقیقا  شناسایی نکرده باشید نمیتوانید این تمرین را کامل کنید . از نظر مسير و جهت حركت، ماموريت یک کسب و کار به همه‌ي فعالیت های شما برای رسیدن به چشم اندازتان  وحدت خواهد بخشيد. ماموريت  باعث مي‌شودكه همه‌ي كاركنان و مديران سطوح مختلف داراي انتظارات مشترك گردند.

ماموريت باعث مي ‌شود كه افرادو گروه‌هاي ذینفع  با گذشت زمان، داراي ارزش مشترك گرديده و اين ارزش روزبه‌روز تقويت گردد. این بیانیه  موجب پيدايش نوعي ارزش و هدف خواهد گرديد كه از طريق آن ، افراد خارج از سازمان ، آن ارزش‌ را معرفي شركت خواهند دانست.

mission

تمرین شماره 3

درتدوين بيانيه ماموريت بايستي بتوان به پنج سؤال اساسي زير پاسخ داد.كه عبارتنداز:

  1. چه چيزي؟ (كالا یا خدماتي كه ارائه مي دهید و در واقع چه نيازي از جامعه را با تامين اين محصولات برآورده مي سازد.)
  2. چه كسي؟ (مشتريان چه كساني هستند؟)
  3. كجا؟(حيطه رقابتي كجاست؟)
  4. چرا؟(هدف شما از ارائه این ارزش به این گروه از مشتریان چيست؟)
  5. چگونه؟ (ويژگيهاي منحصر به فرد و مزيت هاي رقابتي در رسيدن به اين هدف‌ها چيست؟ )

در منابع  مختلف پيشنهاد گرديده‌ تا در بيانيه‌ي ماموريت در مورد: كاركنان و اعضا و همکاران  به عنوان يك دارايي ارزشمند، واكنش به مسائل( اجتماعي، جامعه و محيطي)، نوع فن‌آوري و در نهايت تعهدي كه در مقابل سلامت مالي و رشد  ذینفعان خواهد داشت، توضيحاتي ارائه گردد.

بیانیه ماموریت شما هم به صورت شخصی و هم در کسب و کارتان چیست ؟

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.