تمرین شماره 1 کارگاه سفر به آینده

محسن 20 نوامبر 2014 0

تمرین شماره 1

در این تمرین شما باید یک تحلیل سوات(SWOT  ) برای تعیین راهبردهای شخصی تان برای حل یک مسئله در محیط شغلی یا خانوادگی تان انجام دهید. هدف این تمرین، آشنایی شما با تکنیک بسیار رایج SWOT در تحلیل راهبردی برای استخراج صورت اولویت دار راهبردها برای مسائل شخصی است .

SWOT

درباره‌ی تحلیل SWOT

تحلیل SWOT روش رایجی در برنامه‌ریزی راهبردی است که نخستین بار از کار آلبرت اس. هامفری در مؤسسه‌ی تحقیقات استنفورد در دهه‌ی ۷۰ میلادی نتیجه شد. در این روش، با تحلیل نقاط قوت و نقاط ضعف به عنوان عوامل درونی و فرصت‌ها و تهدیدها به عنوان عوامل بیرونی-محیطی، راهبردهایی پیشنهاد می‌شود. این راهبردها به چهار دسته‌ی SO (استفاده از نقاط قوت برای بهره‌گیری از فرصت‌ها)، WO (رسیدگی به نقاط ضعف برای استفاده از فرصت‌ها، یا استفاده از فرصت‌ها برای پوشش نقاط ضعف)، ST (استفاده از نقاط قوت برای کاهش آسیب‌پذیری نسبت به تهدیدها) و WT (رسیدگی به نقاط ضعف برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدها) تقسیم می‌شوند. به این ترتیب می‌توان یک جدول هشت‌خانه‌ای برای نمایش این عناصر کشید:

نقاط قوت نقاط ضعف
فرصت‌ها راهبردهای استفاده از نقاط قوت برای بهره‌گیری از فرصت‌ها راهبردهای رسیدگی به نقاط ضعف برای بهره‌گیری از فرصت‌ها یا استفاده از فرصت‌ها برای کاهش نقاط ضعف
تهدیدها راهبردهای استفاده از نقاط قوت برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدها راهبردهای رسیدگی به نقاط ضعف برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدها

برای اطلاعات بیشتر راجع به تحلیل SWOT می‌توانید در وب جستجو کنید.

کارهایی که باید انجام دهید

در این تمرین شما باید یک «وضعیت موجود» فرضی یا واقعی  را برای خودتان در محیط خانواده یا شغل  در نظر بگیرید و نقاط قوت و ضعفش را استخراج کنید. همچنین با توجه به اطلاعات عمومی‌ای که دارید یا به دست می‌آورید، عوامل بیرونی-محیطی مؤثر بر خودتان در این وضعیت را به صورت تعدادی فرصت و تعدادی تهدید شناسایی کنید. این عوامل محیطی را در حداقل دو دسته‌ی اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی بررسی کنید.

سپس جدول SWOT را تشکیل دهید، راهبردهایی را بر اساس  جدول  برای  خودتان  پیشنهاد کنید و آن‌ها را بر اساس عواملی مانند نتیجه، هزینه و ریسک اولویت‌بندی و فهرست کنید .

نحوه‌ی انجام و تحویل تمرین

تمرین باید به صورت فردی انجام و تحویل داده شود.

راهنمایی برای انجام تمرین

همان‌طور که گفته شد در مورد تحلیل SWOT مطالب زیادی هم به انگلیسی و هم به فارسی در وب در دسترس است. کافی است از کلیدواژه‌ی SWOT برای جستجو استفاده کنید. مثال‌های متعددی هم از این نوع تحلیل در وب یافت می‌شوند.وضع موجود خودتان  را با توجه به  واقعیت ترسیم کنید نه آنچه دوست دارید باشد ، با همان مشکلات و قوت‌هایی که در واقعیت در شما  معمولاً دیده می‌شوند.

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.