بوم مدل توسعه اکوسیستم استارتاپی

محسن 20 ژوئن 2015 0

اشاره :

برای توسعه  و ایجاد هر اکوسیستم استاتراپی نیاز است تا اجزای مختلف ان بتوانند به خوبی در کنار یکدیگر فعالیت کنندو بخش های مختلف آن وجود داشته باشند. دراین راستا بنیاد پرش بر اساس مطالعات صورت گرفته مدلی را به منظور ایجاد یک دید کلی از  اکوسیستم استارتاپی ارائه نموده است . شما میتوانید با استفاده از این مدل وضعیت اکوسیستم خود را ترسیم کنید و بدانید کدام بخش ها دارای نقص است و کدام بخش قوی تر است و بر اساس این مدل اکوسیستم را تقویت وتکمیل کنید .

ecosystem_canvas_worksheet_v1

برای توضیح و آشنایی با این مدل میتوانید فایل ارائه زیر را دریافت کنید

فایل ارائه در خصوص مدل توسعه اکوسیستم استارتاپی

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.