برگزاری نشست کارآفرینی شیراز

محسن 14 آوریل 2015 0

رویداد

اولین نشست کارآفرینی  شیراز با هدف  ایجاد فرصت  تعامل مبتنی بین افراد و گروههای فعال در اکوسیستم کارآفرینی،معرفی روندها در اکوسیستم جهانی ،منطقه ای و محلی ،ارائه پیش بینی ها و نظرات در خصوص آینده اکوسیستم کار آفرینی ، بحث و تبادل نظر در حوزه تئوری ها و نظریات جدید در خصوص توسعه اکوسیستم و فراهم ساختن امکان مشارکت جوانان و زنان در توسعه اکوسیستم کار آفرینی در تاريخ 15  ارديبهشت ماه سال 94 در شهر شیراز  برگزار می گردد.

نشست شیراز

نشست شیراز

چشم انداز نشست کار آفرینی شیراز :

 نشست کار آفرینی شیراز محلی است برای تبادل آرا و نظرات گروهها و افراد فعال و تاثیر گذار بر توسعه اکوسیستم کار آفرینی که الهام بخش کار آفرینان است.نشست شیراز مکانی است برای ایجاد گروهها و ارتباط دهی جوامع مبتنی بر علاقه و عمل در حوزه کار آفرینی

ماموریت های نشست شیراز:

1- ایجاد یک محیط تعاملی مبتنی بر اعتماد برای ارتباط بین افراد و گروههای فعال در اکوسیستم کارآفرینی

2-معرفی روندها در اکوسیستم جهانی ،منطقه ای و محلی

3- ارائه پیش بینی ها و نظرات در خصوص آینده اکوسیستم کار آفرینی

4- بحث و تبادل نظر در حوزه تئوری ها و نظریات جدید در خصوص توسعه اکوسیستم

5-تدوین شاخص های بومی توسعه اکوسیستم کار آفرینی و ارائه گزارش های دوره ای مستدل و روشمند در خصوص شرایط شاخص ها

6- توسعه نشست های جهانی ملی و محلی برای افزایش بلوغ اکوسیستم در ابعاد مختلف آن

7- فراهم ساختن امکان مشارکت جوانان و زنان در توسعه اکوسیستم کار آفرینی

با توجه به ماهیت اثر گذار این رویداد  و نظر به اینکه اکوسیستم کارآفرینی ایران فرصت کمی برای یافتن جایگاه هدایت گری و جلب سرمایه در مقابل با کشور های ترکیه و کشور های عربی دارد ،بنیاد پرش با درک این ضرورت  به عنوان یکی از بنیانگذاران این نشست در کنار جامعه تجربه کاربری شیراز از این رویداد حمایت میکند.

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.