اولین کارگاه تخصصی افراد با نیازمندی های خاص تهران

محسن 16 فوریه 2015 0

واحد توسعه اکوسیستم بنیاد پرش :

در ادامه فعالیت های بنیاد پرش در توسعه اکوسیستم کارآفرینی کشور و جهت تحقق اهداف بنیاد در خصوص  توانمند سازی جامعه زنان و افراد با نیازمندی های خاص در حوزه کارآفرینی ، اولین کارگاه تخصصی در این حوزه در تاریخ 7 اسفند ماه 1393 در تهران برگزار میگردد. این کارگاه به مدت 10 ساعت و با تمرکز بر ایجاد مدل کسب و کار ویژه این افراد برگزار میشود . مربیان این کارگاه آقای محسن مولایی نسب و مهدی زهری از اعضای موسس بنیاد پرش میباشند که فرایند تدوین و ارزیابی و اعتبار سنجی ایده ها و مدل های کسب و کار را مربی گری خواهند کرد .برای ثبت نام در این کارگاه میتوانید کد712 را به مرکز پیام 30007957951155 ارسال کنید تا در لیست ارسال پکیچ پشتیبان کارگاه قرار گیرید .

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.