ابزار : بوم چرخه بهبود مستمر استارتاپ

محسن 30 آگوست 2015 0

یکی از مهمترین ابزار های حوزه مدیریت کسب و کار چرخه ای است به نام چرخه دمینگ  که موجب تحولات بزرگی در کسب و کارهای بزرگ جهان شده است .«ویلیام ادواردز دمینگ» یکی از چهره های پیشرو در جنبش کیفیت در دهه های 1950 تا 1970 می یباشد. از کارهای اولیه او توسعه کنترل کیفیت آماری (SQC) در خطوط تولید بود. گرچه فعالیت های وی در امریکا مورد توجه قرار نگرفت ولی در اوایل دهه 1950 و زمان بازسازی پس از جنگ، دمینگ و جوزف جوران کـه یکی دیگـر از کارشناسـان کنتـرل کیفیت بـود، جهت نمـایش روش های کیفی به ژاپن دعوت گردیدند. پس از آن SQC یکی از عناصر کلیدی در مباحث کیفیت ژاپن گردید که به ویژه در سیستم تولید تویوتا مورد توجه قرارگرفت.

ابزاری که در اینجا ارائه شده است با بهره گیری از اصول دمینگ طراحی شده است و به شما کمک میکند تا در محیط استارتاپ خود چرخه بهبود مستمر را به خوبی پیاده سازی کنید .

اين ابزار  به عنوان فرآيندي تلقي مي شود كه فنون يا ابزار هفت گانه كيفيت را مورد استفاده فرار مي دهد. اين فرآيند با مرحله هدف گذاری  كه در آن  مقاصد به وضوخ و با استفاده از قاعده SMART طراحی میشوند شروع میشود در ادامه با مشاهده دقیق و  با توجه به وضعيت فعلي ، تجزيه و تحليل مي شود شروع مي گردد ، داده هاجمع آوري مي شوند و برنامه هايي براي بهبود تنظيم و تدوين مي گردد . در گام بعدی وضعیت مطلوب طراحی میشود  .در گام بعدی راه حل های موجود برای مسله و راههای رسیدن به وضع مطلوب از وضع فعلی ارائه میشوند .سپس نتایج مورد ارزیابی دقیق و سنجش قرار میگیرند و در صوتر انجراف از اهداف تعیین شده اصلاحات لازم صورت میگیرد و دوباره در اهداف و برنامه ها لحاظ میشود  و این چرخه به صورت نوار موبیوس ادامه میابد به نحوی که هیچگاه متوقف نمیشود و در عین حال حس تکرار هم به مجریان دست نمیدهد.

لینک دریافت بوم چرخه بهبود مستمر استارتاپ

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.