ابزار:بوم نقشه دانش

محسن 24 آگوست 2015 0

ایران از نظر نوآوری در جهان دربین 143 کشور در جایگاه 120 قرار گرفته است .بسیاری از تحقیقات در حوزه نوارزش آفرینی(کارآفرینی) نشان میدهد ارتباط بسیار عمیقی بین نوآوری با مدیریت دانش وجود دارد .در حقیقت نوآوری زاییده انباشته شدن تجربه و دانش در یک حوزه و درک عمیق  آن حوزه است .مدیریت دانش کمک میکند تا تجربه های قبلی به صورت مدون و مشخص در هر حوزه به نسل های بعدی منتقل شود و این امر موجب شناخت دقیق حوزه و کاستی ها و خلل های موجود درآن میگردد. ابزاری که در امروز ارائه شده است ابزاری بسیار مفید برای مدیریت دانش  در مجموعه های نوپا است که میتواند به اکتساب دانش ،تسهیم دانش و نوآوری در کسب و کار منجر شود.

لینک دریافت ابزار بوم نقشه دانش 

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.