ابزار:بوم تیم سازی

محسن 12 جولای 2015 0

تیم سازی یکی از مهمترین رکن های شکل گیری یک کسب و کار تازه،یک استارتاپ و یا موفق شدن یک پروژه توسعه و یا بهبود در کسب و کار فعلی شماست. کار تیمی به شما اجازه می‌دهد تا بهترین استعدادهای کارکنان خود را شناسایی و آشکار کرده و بهترین نتایج ممکن را از طریق کار مشارکتی تحقق بخشید. ابزاری که در این نوشته در اختیارتان قرار داده میشود ابزاری است که مولفه های اساسی یک تیم موفق در آن لحاظ شده و شما میتوانید با ایجاد و نگه داشت این مولفه ها تیم موفقی را تشکیل دهید که اعضایش بتوانند به خوبی به هم اعتماد کنند و به هدف برسند اما این ابزار چگونه کار می کند.

بخش های بوم تیم سازی:

1- وضوح و شفافیت:

یک تیم خوب و موفق زمانی شکل میگیرد که افراد آن بتوانند در سایه وضوح اهداف و فرایند ها و ارتباطات و دوری از ابهام به هم اعتماد کنند.

 • شاخصه های شفافیت در تیم شما چیست؟
 • از منظر اعضای تیم آیا مسائل وضح کافی دارند یا ابهاماتی برای انها وجود دارد؟
 • چطور میتوانید از ابهام جلوگیری کنید؟

2- ارتباطات:

در تیم یکی از مهمترین مسائل ایجاد ارتباطات به نحوی است که اطلاعات به خوبی در تیم جریان داشته باشد و از سوی دیگر ارتباطات به نحوی باشد که ز برخورد و تعارض در تیم جلوگیری کند و آن را در مسیر سازنده به کار بگیرد.

 • شاخص های روابط موثر را استخراج کرده اید؟
 • سازو کار های مناسب تدوین کرده اید؟
 • آیا ارتباطات در تیم شما به خوبی ایجاد شده است؟

 

3- همکاری و همدلی

تیم های موفق اعضایی انسانی و به هم پیوسته دارند که در مسائل مختلف در کنار هم هستند و با هم همراهی میکنند.

 • اعضای تیم تان نسبت به هم حس همدلی و همکاری در موارد مختلف را دارند؟
 • آیا با هم مهربان و رئوف هستند؟

4- ارزش ها ی تیمی

تیم هایی میتوانند موفق باشند که ارزش های مشخصی دارند و به آن ارزش ها پایبندند و مردم و مشتریان هم تنها به این نوع تیم ها اعتماد میکنند.

 • آیا ارزش های تیم تان مشخص شده اند؟
 • آیا همه در مورد آنها اتفاق نظر دارید؟

5- شایستگی ها ی تیم

شایستگی های تیمی مجموعه ای از توانمندی ها در ابعاد مختلف است که میتواند به شما کمک کند که یک مسئله را به عهده بگیرید و آن را حل کنید. این شایستگی ها میتواند منبع ایجاد و جوشش ایده و خلاقیت در تیم شما باشد.

 • آیا تیم شما از افراد با شایستگی های مکمل تشکیل شده؟
 • آیا تیم تان برنامه ای برای توسعه مهارت ها و توانمندی هایش دارد؟
 • آیا ابعاد شایستگی در تیم شما متعادل است؟

6- تعهد

تعهد تیمی جان مایه اصلی هر تیم برای دستیابی به اهداف و جلوگیری از نابود شدن تیم است.

 • آیا روش های رسیدن به اهداف و انجام مسئولیت ها در تیم مشخص شده اند؟
 • آیا افراد به اهداف متعهد هستند؟

7- سهم هر عضو

مشخص بودن سهم هر عضو از مسولیت ها و البته پاداش و نتایج مالی و معنوی یک فعالیت انگیزه مهم و اصلی شرکت افراد در تیم ها و ادامه یافتن همکاری آنها در تیم است.

 • آیا در تیم شما وظیفه و سهم هر کس کاملا مشخص است؟
 • آیا سهم هر فرد از خروجی ها و دستاوردهای پروژه مشخص است؟
 • آیا ساختار پادش دهی در تیم مشخص است؟

8- ثبات

ثبات در فعالیت ها و تصمیم گیری ها و روند ها میتواند به شکل گیری اعتماد درون تیمی و همینطور شکل گیری نماد با ثبات از تیم و فعالیت هایش در بیرون کمک کند.

 • آیا روندهای با ثبات در تیم وجود دارد؟
 • آیا ثبات رهبری در تیم وجود دارد؟

این ابزار یک تصویر عینی و ملموس در نقطه شروع ایجاد تیم هاست و علاوه بر این، این ابزار اجازه می دهد تا درک خوبی از انتظارات متقابل و علل تعارض در تیم ها پیدا کنید.

دریافت ابزار بوم تیم سازی 

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.