توسعه دانش

برای  ورود به هر حوزه ای نیاز  به  تسلط به دانش ان حوزه بسیار حیاتی است . برای ورود به کارآفرینی نیز شما نیاز به  کسب دانش لازم  از زمینه های مرتبط با  کسب و کارتان دارید .در حقیقت برای  ایجاد یک تغییر اساسی در زندگی و تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق شما نیاز دارید تا  اطلاعات کافی از آن حوزه به دست  آورید . گاه عدم در اختیار داشتن اطلاعات و دانش کافی  هم زمان زیادی را تلف میکند و هم ممکن است با تجربیات تلخی همراه باشد و یک کارآفرین را با شکست مواجه سازد .شما باید میزان اطلاع خودتان از رفتارها ، فرایندها ، ابزارها ، سیستم ها ، مهارتها ، وظایف شغلی  و تکنیک های مورد نیاز برای  تغییر به یک کار آفرین را  افزایش دهید .

knowledge

ما در پرش با برنامه ریزی و نیاز سنجی دقیق و همچنین بر پایه مطالعات گسترده آسیب شناسی اطلاعات مورد نیاز شما را طی برنامه ای مدون در اختیارتان میگذاریم  . این اطلاعات به صورت برنامه های آموزشی  دوره ای و موردی در اختیار کارآفرینان قرار میگیرد .

سرفصل ها دوره آبان
خودشناسی و انگیزش سفر به آینده
هدف گذاری و تصمیم گیری
استراتژی
برنامه ریزی
مدیریت زمان
تکنیک های خلق ایده ایده سازی و ارزش آفرینی
امکان سنجی
ارزشیابی
مشتریان مدل کسب و کار
ارزش پیشنهادی
کانال توزیع
فعالیت های اصلی
منابع
شرکای کلیدی
جریان مالی
طراحی طرح کسب و کار
سنجش
اصلاح
تدوین طرح بازاریابی بازاریابی و فروش کارآفرینانه
تدوین طرح فروش
رفتار مصرف کننده
بودجه
توزیع

 

سرفصل ها دوره آذر
رسانه ها رسانه و تبلیغات مناسب استارتاپ ها
بودجه و ارزش گذاری
سنجش اقتصادی طرح ها امور مالی برای کارآفرینان
مدیریت امور مالی
صرفه جویی
مدیریت هزینه
شناسایی منابع تامین مسیرهای تامین مالی
سرمایه گذاری
قرض و وام
مجوزها امور حقوقی استارتاپ ها
سازمانهای  موثر
روند ها و قوانین
قراردادها

 

 

 

سرفصل ها دوره دی
انگیزش و جذب منابع انسانی
نگهداری
بهبود و ارتقا
تیم سازی
ارتباط با  مشتری مدیریت ارتباط با مشتری

CRM

تکنیک های  مدیریتی
ابزار ها
قراردادها  مدیریت زنجیره تامین

SCM

اصول و فنون ارتباطات راهبردی
مذاکرات تجاری
ابزار ها
تکنیک های  مدیریتی